วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

รวมสุดยอด link ตอบทุกคำถาม เกี่ยวกับการเรียนต่ออเมริกา

รวมสุดยอด link ตอบทุกคำถาม เกี่ยวกับการเรียนต่ออเมริกา
TAG : เรียนภาษอังกฤษ เชียงใหม่, ภาษาอังกฤษ เชียงใหม่, ติวภาษาที่เชียงใหม่ ที่ไหนดี, คอร์สภาษา เชียงใหม่
TAG : เรียนภาษอังกฤษ เชียงใหม่, ภาษาอังกฤษ เชียงใหม่, ติวภาษาที่เชียงใหม่ ที่ไหนดี, คอร์สภาษา เชียงใหม่
TAG : เรียนภาษอังกฤษ เชียงใหม่, ภาษาอังกฤษ เชียงใหม่, ติวภาษาที่เชียงใหม่ ที่ไหนดี, คอร์สภาษา เชียงใหม
 รวม 15 Link เกี่ยวกับการเรียนต่ออเมริกา (แหล่งข้อมูล + ทุนเรียนต่อ+ตัวอย่างคะแนน toefl)

1. Link Update ทุนเรียนต่อ ป.ตรี โท เอก อเมริกา ทุกวัน https://www.facebook.com/EducationUSAThailand
2. Link ทุนเรียนต่ออเมริกา ตรี โท เอกจากหน่วยงานต่าง ๆ แยกตามสาขา เรียงตามลำดับตัวอักษร http://scholarships2usa.blogspot.com/  

3. Link วันสอบ mini toefl ที่เชียงใหม่ http://minitoefl2013incm.eventbrite.com/  

4. กลุ่ม facebook "เตรียมตัวไปเรียนต่ออเมริกา" https://www.facebook.com/groups/109390252424978/

5. Blog คลังเก็บข้อมูลทุนเรียนต่ออเมริกา http://goo.gl/ZpygHP

6. ยังไม่รู้จะเริ่มตรงไหน เหลือเวลาอีกเท่าไหร่ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างในการสมัครเรียนต่อ เข้าที่นี่ "5 Steps ที่ study in USA" http://www.educationusa.info/5_steps_to_study/

7. ที่อยู่ศูนย์ EducationUSA ทั่วประเทศไทย http://www.educationusa.info/Thailand

8. อ่าน 7 Link ข้างบนแล้ว ก็ยังไม่รู้ว่าต้องเริ่มตรงไหน ยังมืดแปดด้าน ติดต่อ link นี้ http://acethai.weebly.com/contact-us.html

9. ตัวอย่างคะแนน toeflขั้นต่ำ ที่ใช้สมัคร ป.ตรี อเมริกา http://goo.gl/d7sMpe

10. ตัวอย่างคะแนน toefl ขั้นต่ำ ที่ใช้สมัคร ป.โท อเมริกา http://goo.gl/oxItcJ

11. ตัวอย่างคะแนน toefl ขั้นต่ำ ที่ใช้สมัคร ป.ตรีต่อเนื่อง อเมริกา (Community College) http://goo.gl/8qAsE1
 12. Search Engine มหาวิทยาลัย ป.ตรี ในอเมริกา https://bigfuture.collegeboard.org/college-search
13. Search Engine มหาวิทยาลัย ป.โท, ป.เอก ในอเมริกา www.gradschools.com/ 
14. ทุกเรื่อง เกี่ยวกับ Community College (ป.ตรี ต่อเนื่อง) ในอเมริกา http://chiangmaitoeflchiangmaitoeic.blogspot.com/2013/09/toefl-community-college.html 
15. ตัวอย่างหน่วยงานที่ให้ทุนไปเรียนต่ออเมริกา (พิมพ์หมดไม่ได้ เดี๋ยวโดนเรื่องลิขสิทธิ์หนังสือ) อยากทราบทั้งหมด รบกวนมาดูที่ศูนย์ educationUSA ใกล้บ้านท่าน http://scholarships2usa.blogspot.com/2013/09/blog-post.html
 

 
TAG : เรียนภาษอังกฤษ เชียงใหม่, ภาษาอังกฤษ เชียงใหม่, ติวภาษาที่เชียงใหม่ ที่ไหนดี, คอร์สภาษา เชียงใหม่ 
TAG : เรียนภาษอังกฤษ เชียงใหม่, ภาษาอังกฤษ เชียงใหม่, ติวภาษาที่เชียงใหม่ ที่ไหนดี, คอร์สภาษา เชียงใหม่
TAG : เรียนภาษอังกฤษ เชียงใหม่, ภาษาอังกฤษ เชียงใหม่, ติวภาษาที่เชียงใหม่ ที่ไหนดี, คอร์สภาษา เชียงใหม่ 
TAG : เรียนภาษอังกฤษ เชียงใหม่, ภาษาอังกฤษ เชียงใหม่, ติวภาษาที่เชียงใหม่ ที่ไหนดี, คอร์สภาษา เชียงใหม่ 
TAG : เรียนภาษอังกฤษ เชียงใหม่, ภาษาอังกฤษ เชียงใหม่, ติวภาษาที่เชียงใหม่ ที่ไหนดี, คอร์สภาษา เชียงใหม่ 
TAG : เรียนภาษอังกฤษ เชียงใหม่, ภาษาอังกฤษ เชียงใหม่, ติวภาษาที่เชียงใหม่ ที่ไหนดี, คอร์สภาษา เชียงใหม่ 
TAG : เรียนภาษอังกฤษ เชียงใหม่, ภาษาอังกฤษ เชียงใหม่, ติวภาษาที่เชียงใหม่ ที่ไหนดี, คอร์สภาษา เชียงใหม่ 
TAG : เรียนภาษอังกฤษ เชียงใหม่, ภาษาอังกฤษ เชียงใหม่, ติวภาษาที่เชียงใหม่ ที่ไหนดี, คอร์สภาษา เชียงใหม่ 
TAG : เรียนภาษอังกฤษ เชียงใหม่, ภาษาอังกฤษ เชียงใหม่, ติวภาษาที่เชียงใหม่ ที่ไหนดี, คอร์สภาษา เชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

เรียนภาษาอังกฤษ เชียงใหม่ ติวภาษาอังกฤษเชียงใหม่ สถาบันสอนภาษาอังกฤษเชียงใหม่

สถาบันสอนภาษา เชียงใหม่ เรียนภาษาอังกฤษ เชียงใหม่ ปัดฝุ่นภาษาอังกฤษ พัฒนาภาษาอังกฤษ โดย Ace! The academy for EducationUSA โทร 086-6703777

ชั้นเรียนของ Ace! เป็นชั้นเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อปูพื้นฐานไปสู่ภาษาอังกฤษขั้นสูงที่ใช้ในการเรียนต่อ หรือการสมัครงาน

ชั้นเรียนของ Ace! ที่เป็นภาษาอังกฤษ เชียงใหม่ ประกอบไปด้วย
ติวภาษาอังกฤษ ทักษะการพูด
ติวภาษาอังกฤษ ทักษะการฟัง
ติวภาษาอังกฤษ ทักษะการอ่าน
ติวภาษาอังกฤษ ทักษะการเขียน

ทั้งหมดจะเรียนกัน 32 ชั่วโมง เรียนภาษาอังกฤษ 2 วันต่อสัปดาห์ ไม่จันทร์ กับ พุธ ก็อังคาร กับ พฤหัส

ชั้นเรียนติวภาษาอังกฤษ จะมี 2 ชั้นเรียน คือ พรีโทเฟล 32 ชั่วโมง และ พรีโทเฟลเลเวล3 จำนวน 32 ชั่วโมง จากนั้น จึงเป็นการเรียนภาษาอังกฤษระดับสูง ที่ต้องใช้ในตอนจบ ม.6 หรือ จบมหาวิทยาลัย ป.ตรี ป.โท  ต่อไป


Ace! The Academy for EducationUSA ยังมีนักเรียนที่ประสบความสำเร็จอีกจำนวนมาก ซึ่งความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมเหล่านี้ เกิดขึ้นจริง และมีเพียง Ace! เท่านั้นกล้าที่เปิดเผย ตั้งแต่ปี 2008 – 2012 Ace! ได้ช่วยให้นักเรียนได้ทุนการศึกษาไปเรียนต่ออเมริกาแล้วไม่ต่ำกว่า 7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งนักเรียนเหล่านี้ ได้ทุนไปเรียนต่อที่ U. top ของอเมริกา เช่น Princeton, UCLA เป็นต้น มา Ace! เพื่อพิชิตข้อสอบกับเรา เรียนภาษอังกฤษ เชียงใหม่ ที่ Ace! สถาบันสอนภาษาคุณภาพ เปิดสอนมาเกือบสิบปี

คณาจารย์ของ Ace! ผ่านการคัดครองมาอย่างดี คณาจารย์ชาวต่างชาติ จะเป็นอาจารย์ที่สอน ภาษอังกฤษ เชียงใหม่ จริง ๆ ไม่เอาชาวต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยวมาสอน

ชั้นเรียนภาษาอังกฤษ เชียงใหม่ ของ Ace! ต่อให้เป็นชั้นเรียนพื้นฐาน ก็จะเป็นพื้นฐานภาษาอังกฤษ เพื่อไปสู่ชั้นเรียนภาษาอังกฤษ เชียงใหม่ อื่น ๆ ที่เป็น

*Class ของ Ace! มีทั้ง Class เรียนที่เปิดประจำ และ Class ที่นักเรียนเรียนเดี่ยว หรือตั้งกลุ่มมาเรียน ที่สามารถเลือกวัน เวลาเรียนได้*

**ช่วงนี้ มีนักเรียนตั้งกลุ่มมาเรียน เยอะมาก ดังนั้น ผู้เรียนที่ต้องการจัดกลุ่มมาเรียนเอง ควรหาเพื่อนมาเรียนด้วยเยอะ ๆ เพื่อสามารถได้สิทธิก่อนในการจองเวลาเรียนค่ะ** ภาษาอังกฤษ เชียงใหม่

The Academy for EducationUSA ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการศึกษาต่ออเมริกา


Class ภาษาอังกฤษ จบใน2-4 เดือน
รายละเอียด Class
ภาษาอังกฤษ เชียงใหม่ แบบเรียนกับกลุ่มปกติสูงสุด 12-16 คนในห้องมีดังนี้ ครับ

What : เป็น class เรียน ภาษาอังกฤษ 32 ชั่วโมง ราคา 3,890 บาท

Where : เรียนที่ อาคาร Ace!@Nimman soi9 มีที่จอดรถยนต์ให้ ตามแผนที่ ค้นใน google "Ace! nimman soi9 map" จะเจออาคารเรียน ภาษาอังกฤษ เชียงใหม่ แผนที่ละเอียดระดับ google street view

When : เรียนเฉพาะจันทร์ กับ พุธ หรือ อังคาร กับ พฤหัส ไปเป็นเวลา 8 สัปดาห์ เปิดเรียนทุก ๆ 4 สัปดาห์

Why : อาจารย์ที่สอน ถ้าเป็นคนไทยได้ TOEIC เต็ม 990/990. เต็ม มีประสบการณ์สอนเกือบสิบปี, หากได้ผ่านชั้นเรียน โทอิค เชียงใหม่ แล้วได้เรียนโทเฟลของ Ace! แล้วไปสอบ คะแนนยังไม่ถึงตามเป้า สามารถนำใบคะแนนมายื่นเพื่อเลือกเรียนซ้ำโทเฟลได้พรี 3 ทักษะ


ผู้เรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษ เชียงใหม่ ชั้นเรียนไหน จะเป็นเลเวลสอง หรือ เลเวลสาม ทาง Ace! จะรบกวนให้เข้ามาสอบวัดระดับก่อน ซึ่งจะจัดสอบเกือบทุกสัปดาห์ ที่อาคาร UNISERV CMU สอบถามได้จากเบอร์โทรที่ อยู่ในโพสต์นี้ ขอบคุณครับ